Výroba návodů a
tvorba textu

Výroba návodů a
tvorba textu

výroba návodů a tvorba textů

Kvalitně zpracovaným návodem přiloženým k Vašemu výrobku dáváte Vašim zákazníkům najevo, že Vaším cílem není pouze co nejsnadnější cestou splnit zákonné požadavky a rychle prodat. Je to především projev Vaší vstřícné obchodní filozofie založené na přidané hodnotě a profesionální kultuře prodeje. Kvalitní a hezký návod je ostatně sám o sobě velice vhodným doplňkovým nástrojem podpory prodeje.

 

Na základě jakýchkoliv Vámi dodaných materiálů, které nám přiblíží Vaši představu o výsledném dokumentu, vytvoříme komplexní návrh pojetí dokumentu.

Překlad textu

Překlady provádí specialisté v daném oboru. Použitou terminologii konzultujeme se zákazníkem.

Grafický návrh / Sazba textu

Na základě podkladů a materiálů dodaných zákazníkem zpracujeme a vytvoříme technickou či jinou dokumentaci v požadovaném formátu a typografickém uspořádání. Navrhneme grafické uspořádání dokumentu a celkový design.

Jazyková korektura

Jazyková korektura zvyšuje kvalitu daného písemného sdělení a stala se již standardní procedurou při tvorbě všech dokumentů, které jsou určeny k písemnému publikování.

Korektura gramatiky a předtisková korektura

Předtisková korektura se zaměřuje především na kontrolu a případnou opravu typografických chyb, které mohly vzniknout při sazbě textu.

Příprava tiskových dat a tisk dokumentu

Připravíme soubory v potřebné kvalitě a zajistíme vytištění v požadovaném nákladu.

Kompletace a vazba tiskovin

Vazbu dokumentu je možno zvolit jednoduchou – sešitím sponkou u hřbetu, kroužkovou s plastovým nebo drátěným hřbetem, nebo lepenou.

Logistika

Doručení návodu zákazníkovi v požadovaném počtu výtisků.

KONTAKT

Čéčova 625/26
370 04, České Budějovice

Telefon:
(+420) 723 445 552

E-mail:
info@preklady-navody.cz