Revize a korektury
/corrections/

Revize a korektury
/corrections/

Revize
překladu

Korektura
rodilým mluvčím

Předtisková
korektura

Revize
překladu

Korektura
rodilým mluvčím

Předtisková
korektura

revize a korektury / corrections

Revize je kontrola překladu druhým překladatelem. Cílem revize je kontrola zejména obsahové a významové stránky překladu vůči zdrojovému textu. Revizi překladu doporučujeme, pokud si nejste jisti jeho kvalitou nebo je text velmi odborný a náročný.

 

Korektura je jazyková a stylistická kontrola textu rodilým mluvčím daného jazyka. V rámci korektury kontroluje a případně opravuje gramatické chyby a nedostatky ve stylizaci textu. Korekturu doporučujeme zejména v případě, že se přeložený text chystáte veřejně publikovat či prezentovat.

V neposlední řadě nabízíme také předtiskovou korekturu, která se provádí u dokumentu určeného k tisku a následnému zveřejnění. Je to finální kontrola před tiskem, zaměřená na odhalení případných typografických chyb.

Vezměte prosím na vědomí, že texty z automatických překladačů ke korekturám nepřijímáme!

revize /revision/
překladu

Revize je kontrola překladu druhým překladatelem. Cílem revize je kontrola obsahové, významové a jazykové stránky překladu vůči zdrojovému textu. Revizor kontroluje, zda v překladu nechybí část textu, zda je použita správná terminologie, zda překlad významově odpovídá zdrojovému textu, zda v něm nejsou gramatické chyby a zda je vzhledem ke svému účelu vhodně stylizovaný.

Revizor musí nejen bezvadně ovládat zdrojový i cílový jazyk, ale musí rozumět danému tématu.

Revizí také rozumíme kontrolu překladu vůči aktualizovanému zdrojovému textu. Uděláte-li ve zdrojovém textu nějaké úpravy, ať už jsou změny vyznačené či nikoliv, je třeba je zapracovat také do příslušného překladu aktualizovat ho.

Revizi doporučujeme u překladů, u kterých si nejste jisti jejich kvalitou nebo víte, že překlad nevyhotovil profesionální překladatel nebo je velmi odborný a náročný.

korektura /correction/
rodilým mluvčím

Korektura je jazyková a stylistická kontrola textu rodilým mluvčím daného jazyka. V rámci korektury kontroluje a případně opravuje gramatické chyby a nedostatky ve stylizaci textu.

Rodilí mluvčí vyhotovující korektury nemusí být nutně překladatelé a nemusí ovládat zdrojový jazyk, ze kterého byl překlad vyhotoven.

Jazykovou korekturu rodilým mluvčím doporučujeme zejména v případě, že cílovou skupinou, pro kterou je překlad určen, jsou rodilí mluvčí daného jazyka. Týká se to zejména překladu webových stránek, propagačních, reklamních a marketingových materiálů, překladu článků, knih a tiskovin apod.

předtisková korektura
/correction/ 

Předtisková korektura spočívá v závěrečné kontrole dokumentu před tiskem či publikací. Korektura se zaměřuje především na kontrolu a případnou opravu typografických chyb, které mohly vzniknout při sazbě textu. Jedná se zejména o kontrolu formátování, zalomení textu, dělení slov na konci řádků, úplnosti textu, vložených obrázků, použitých znaků, diakritických znamének apod.

Předtiskovou korekturu doporučujme vždy, chystáte-li se dokument tisknout, protože případné chyby ve vytištěných materiálech už neopravíte.

Předtisková korektura je žádoucí zejména u dokumentů psaných v jazycích s jiným typem písma, jako jsou například ruština, ukrajinština, arabština, japonština, čínština, vietnamština apod.

KONTAKT

Čéčova 625/26
370 04, České Budějovice

Telefon:
(+420) 723 445 552

E-mail:
info@preklady-navody.cz