Překlady
/translations/

Překlady
/translations/

Běžné
texty

Odborné
technické texty

Jiné
odborné texty

Soudní
překlady

Překlady
www stránek

překlady / technické překlady

Naše firma se specializuje zejména na technické překlady návodů a odborných technických dokumentací, ale rádi pro Vás přeložíme texty i z jiných oblastí. Pravidelně zajišťujeme překlady z češtiny do hlavních evropských jazyků a zpět, schopni jsme ovšem zajistit i překlady do méně obvyklých jazyků.

běžné /usual/ texty

Zajišťujeme překlady obecných textů. Jedná se o překlady obecných textů, které neobsahují odbornou terminologii a jsou určeny pro vlastní potřebu. Nejčastější běžné překlady: korespondence (dopisy, emaily), žádosti, články, životopisy, oznámení, diplomové práce, ale i překlady jednotlivých vět, frází či slov, atd.

korespondence (dopisy, emaily)

abstrakty, seminární a diplomové práce

články, tiskové zprávy

recepty a jídelní lístky

životopisy a motivační dopisy

jednotlivá slova, věty či fráze

odborné technické /technical/ texty

Nabízíme vypracování překladů odborných technických textů z širokého spektra oborů. Překlady odborných technických textů jsou naše specializace. Překlady provádí spolehliví překladatelé s dlouholetými zkušenostmi v daném oboru. V průběhu překladu se zákazníkem spolupracujeme a konzultujeme terminologickou správnost. Rovněž zajistíme překlad dokumentace do více jazykových mutací včetně kompletního grafického zpracování. Nejčastěji spolupracujeme s firmami z oblasti strojírenství, elektroniky a elektrotechniky a informační technologie.

technická dokumentace

odborné prezentace a propagační materiály

návody k obsluze a manuály

webové stránky, aplikace a SW

technické listy

jiné /other/ odborné texty

Rádi pro vás zajistíme překlad i dalších odborných textů. Přestože se zaměřujeme na technické překlady, jsme schopni pro vás zajistit kvalitní překlad i z jiného oboru. Spolupracujeme s řadou zkušených překladatelů s mnohaletou praxí, kteří se specializují v následujících oblastech:

medicína a lékařství

účetnictví

ekonomika a obchod

právo

pojišťovnictví

a řada dalších...

finance

reklama a marketing

soudní /judicial/ překlady

soudní /judicial/
překlady

Zajistíme soudně ověřené překlady či notářská ověření.
Soudní překlady, někdy také označované jako úřední překlady či překlady s ověřením, jsou překlady určené pro oficiální použití. Soudní překlad je vždy opatřen doložkou a otiskem kulatého razítka a podpisem překladatele, které osvědčují, že překlad doslovně souhlasí s textem originálního dokumentu. Překlad je pevně spojený s originálním textem či jeho notářsky ověřenou kopií a s tlumočnickou doložkou. Splňuje tak požadavky a nároky státních orgánů přijímající země na předkládání cizojazyčných dokumentů pro účely úředních úkonů.

Soudní překlady se nejčastěji vyhotovují pro tyto typy dokumentů:

výpis z rejstříku trestů

diplomy a vysvědčení

certifikáty a normy

oddací list

lékařské zprávy

rodný list

plná moc

APOSTILA

Potřebujete zařídit ověření dokumentu do zahraničí – apostilu?

Apostila je tzv. konečná ověřovací doložka, která vám umožní použít listinu vydanou v zahraničí v České republice. Jedná se o ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí a v některých případech stanovených mezinárodními smlouvami nahrazuje superlegalizaci.

V České republice mají oprávnění k vydávání konečné ověřovací doložky dva úřady: mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR a konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí.

Apostila obsahuje nadpis APOSTILE a odkaz na úmluvu o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijatou v Haagu dne 5. Října 1961 (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961).

Apostila se ve většině případů vystavuje v úředním jazyce státu, ve kterém byly listiny vystaveny, někdy bývá i dvoujazyčná (druhým jazykem je nejčastěji angličtina). Pro předložení v zemi určení bývá proto nezbytný ověřený soudní překlad.

Apostilou se opatřují například cizí rodné listy vystavené Čechům narozeným v zahraničí, dále oddací listy, diplomy, plné moci apod.

překlady /www/ webových stránek

Webové stránky mají jejich majitele prezentovat, mají jim přitáhnout pozornost zákazníků a mají informovat jejich návštěvníky. V případě, že chcete rozšířit své služby i do zahraničí, budete potřebovat vytvořit jazykové mutace vašich stávajících webových stránek. Pokud chcete, aby texty byly čtivé a bez gramatických chyb, je třeba dát přednost zkušenému překladateli namísto strojového překladu.
Existuje několik způsobů, jak webové stránky přeložit. Máme-li k dispozici zdrojový kód v HTML nebo XML formátu, umíme přeložit veškerý text, aniž bychom jakkoliv zasáhli do HTML/XML tagů, a tím poškodili strukturu webových stránek.
Dalším způsobem překladu webu je překlad v MS Word či jiném textovém formátu. V ideálním případě máte texty k dispozici a pošlete nám je k překladu, pokud tomu tak není, umíme si texty rychle a přehledně vykopírovat sami. V takovém případě je překlad vyhotoven v MS Word či v zadaném textovém formátu (txt, rtf…). Umožníte-li nám přístup do redakčního systému vaše webu, můžeme veškerý text rychle a bezchybně nasázet a ušetřit vám hodně času.
S překlady webu máme dlouhodobé zkušenosti a důkazem toho jsou spokojené ohlasy našich klientů. Pokud chcete přeložit jen část textů nebo znát cenu překladu předem, rádi vám připravíme cenovou nabídku.
Po domluvě s klientem můžeme webové stránky pravidelně kontrolovat a veškeré nové texty (nově přidané produkty do e-shopu, aktuality či nově zveřejněné články) obratem přeložit a v případě přístupu do redakčního systému i nasázet. Ušetříte tím čas i starosti a webové stránky v dalších jazykových mutacích budete mít nepřetržitě aktualizované.

KONTAKT

Čéčova 625/26
370 04, České Budějovice

Telefon:
(+420) 723 445 552

E-mail:
info@preklady-navody.cz