Grafika /graphics/,
typografie, DTP

Grafika /graphics/,
typografie, DTP

Grafické zpracování
a návrhy

Typografická
úprava

Sazba
návodů

Grafické zpracování
a návrhy

Typografická
úprava

Sazba
návodů

grafika /graphic/, typografie, DTP

grafika /graphic/,
typografie, DTP

Překlad textu je jen prvním krokem při přípravě finálního reprezentativního materiálu! Dokážete si například představit katalog bez fotek, návod bez nákresů či prezentaci bez tabulek a grafů?

Rádi pro vás zajistíme kompletní grafické zpracování včetně návrhu, sazby a typografických úprav.

Můžete se na nás obrátit i v případě, že si návrh a výrobu dokumentu připravujete sami a potřebujete pouze pomoci s přípravou tiskových dat.

grafické zpracování, návrhy /concepts/

 Grafická úprava textů, fotografií, obrázků, grafů, návrhy a úpravy reprezentačních materiálů. V případě vašeho zájmu vám rádi vytvoříme originální a kreativní grafický návrh vašeho návodu, manuálu či letáku. Dokument musí být čitelný, pochopitelný a zapamatovatelný. Grafika musí podpořit celkovou myšlenku a hlavní účel dané tiskoviny.

Proto při tvorbě grafického návrhu klademe důraz na:

cílovou skupinu

smysl pro detail

kompozici

celkovou harmonii

barevné cítění

typografická úprava /adjustment/

Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se vytvářela po staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu, a jejich dodržováním snadno dosáhneme profesionálního vzhledu výsledného dokumentu.
Typografie má své místo i na internetu. Jestliže prezentovaný text splňuje typografická pravidla, nejen že se text lépe čte a efektivněji vnímá, ale také na uživatele působí lepším dojmem a webové stránky celkově působí profesionálněji. To má často velký význam ve chvíli, kdy se potencionální zákazník rozhoduje mezi několika dodavateli a dá přednost tomu, jehož web na něj v první chvíli udělá lepší dojem.

Typografické úpravy zahrnují:

volbu písma

dělení slov

správné použití pomlčky, mínus, lomítka, uvozovek, tří teček, času apod.

mezery mezi slovy, větami a odstavci

mezery u interpunkce a závorek, procent, číslovek...

stylování nadpisů

pevné mezery

sazba návodů /manuals/

Sazba spočívá ve zpracování textu za použití tzv. sázecího programu, a to s ohledem na typografická pravidla daného jazyka a dodanou předlohu. Typografická sazba slouží k lepší a plynulejší čitelnosti tištěného textu, a proto má také svá pravidla. Sazba má tvořit opticky ucelenou plochu a odpovídat estetickým požadavkům na úpravu a čitelnost tiskoviny.

Provádíme sazbu návodů, technicky zaměřené dokumentace (provozní manuály, příručky, prospekty, katalogy, záruční listy, technické listy, ceníky, formuláře atp.) a dalších doprovodných materiálů. Ve spolupráci s překladovým oddělením dohlížíme na dodržení pravidel sazby konkrétních jazyků. V případě potřeby Vám navrhneme nové grafické zpracování dokumentu.

KONTAKT

Čéčova 625/26
370 04, České Budějovice

Telefon:
(+420) 723 445 552

E-mail:
info@preklady-navody.cz