Lokalizace
/localization/

Lokalizace
/localization/

Lokalizace
www

Lokalizace
audio/video

Lokalizace
dokumentace

Lokalizace
www

Lokalizace
audio/video

Lokalizace
dokumentace

lokalizace / localization

Lokalizace je proces přizpůsobení textu cílovému prostředí a všem jeho specifickým zvyklostem. U lokalizace je důležité nejen zachování celého obsahu, zachována musí být především požadovaná funkce textu.
Lokalizace je jakousi přidanou hodnotou překladu. Má mnohem širší záběr než jazyk při překladu a zahrnuje přizpůsobení sociokulturním, marketingovým a jiným zvyklostem země cílového jazyka. Při lokalizaci je třeba vzít v úvahu účel, pro který je text určený, stylistickou rovinu, grafické zpracování, způsob zapisování různých údajů a další aspekty cílového prostředí.
Lokalizace je nutná, chcete-li své služby či výrobky uvést na cizí trh a dokonale je novému prostředí přizpůsobit. Je tedy potřeba přizpůsobit cílovému prostředí široké spektrum vlastností textu, jako např. formátování, grafickou úpravu, zapisování času a data, měrné jednotky, barvy atd.
Aby měl text stejný účinek v cílovém jazyce, může dojít ke změně jeho struktury, aby nebyl považován za nevhodný a vyhovoval konkrétnímu prostředí. U kvalitní lokalizace by nemělo být poznat, že se nejedná o originální text.
Provádíme lokalizace webových stránek, technické dokumentace, manuálů, marketingových textů či audio a video nahrávek. Díky použití CAT technologií zajistíme sjednocení terminologie a stylu, výsledný text tak bude konzistentní a koherentní.

lokalizace
/localization/ www

Přizpůsobíme vaše www stránky danému jazykovému a kulturnímu prostředí.
Zájem o lokalizaci webových stránek mají zejména firmy, které mají hotovou prezentaci v češtině a chtějí ji rozšířit o další jazykové mutace. Druhým případem jsou firmy, které jsou součástí nadnárodních společností a potřebují webové stránky lokalizovat do češtiny.
V takovém případě můžeme zákazníkovi poskytnout přeložené a lokalizované texty, nebo je v redakčním systému příslušné webové stránky můžeme přímo umístit a v případě potřeby také spravovat.
Předmětem lokalizace mohou být i online nápovědy, obrázky, titulky, animace a další multimediální aplikace.

Postup lokalizace webových stránek:

extrahování textů pro překlad ze zdrojového formátu / překlad textů v příslušném formátu

tvorba/revize základní terminologie s ohledem na oborovou terminologii a jazykové trendy a zvyklosti cílového jazyka

vizuální kontrola lokalizovaných internetových stránek

nasázení textu do redakčního systému webových stránek, máme-li k němu přístup

zajištění odborné revize překladu či jazykové a stylistické korektury rodilým mluvčím

pravidelná kontrola nových textů

lokalizace
/localization/
audio/video

Lokalizujeme Vaše instruktážní nebo prezentační videa i televizní a radiové spoty. Hlasový dabing vždy provádí zkušený rodilý mluvčí.

Součástí lokalizace audio/video nahrávek jsou následující služby:

v prvním kroku se jedná o přepis mluveného slova z originální nahrávky v případě, že není zdrojový text k dispozici.

takto připravený text přeložíme

následuje výběr vhodného dabéra a dabing s výstupní kvalitou podle požadavků zákazníka

pokud jsou v nahrávce titulky, přepíšeme a přeložíme i tento text a následně z něj vytvoříme titulky v cílovém jazyce v požadovaném formátu

postprodukce spojená s implementací všech dílčích částí do finální verze nahrávky

lokalizace
/localization/
dokumentace

Nabízíme kompletní překlad a grafické zpracování dokumentace a její přizpůsobení odpovídajícím standardům a technickým požadavkům jednotlivých jazyků.

Tento typ překladu zahrnuje lokalizaci technické dokumentace, manuálů i marketingových textů včetně grafické úpravy.

Při lokalizaci technické dokumentace a uživatelských manuálů je vždy nutná úzká spolupráce se zákazníkem (výrobcem, distributore či dovozcem).

Pokud je to logisticky, organizačně a technicky možné, je vždy výhodou, má-li překladatel výrobek, jehož dokumentaci překládá, fyzicky k dispozici. V případě objemnějších produktů, u kterých to není možné zajistit, je vhodná přinejmenším podrobná fotodokumentace či exkurze překladatele na místo umístění zařízení.

KONTAKT

Čéčova 625/26
370 04, České Budějovice

Telefon:
(+420) 723 445 552

E-mail:
info@preklady-navody.cz