Revize a korektury
/revision/

Revize a korektury
/revision/

/revize a korektury/

Cena revize a korektury je stanovena podle počtu normostran (NS) výsledného přeloženého nebo korigovaného textu. Jedna NS odpovídá 1800 znaků včetně mezer.
U překladů vypracovaných pomocí CAT nástrojů (computer-aided translation) s využitím překladové paměti se cena překladu odvíjí od počtu slov výsledného přeloženého textu.
Cena překladu závisí nejen na jazykové kombinaci, ale i na odbornosti a náročnosti překládaného textu na jeho grafickém zpracování a konečném vyhotovení.
V ceně překladu je kromě vlastní kontroly překladatelem zahrnuta také kontrola projektovým manažerem, která spočívá v základní kontrole pravopisu, čísel, grafické úpravy a úplnosti překladu.

Služba
Cena

korektura/revize češtiny, slovenštiny

od 144 Kč/NS*

korektura/revize běžných evropských jazyků (např. angličtiny, němčina, polština, ruština, francouzština, italština, španělština aj.)

od 198 Kč/NS*

korektura/revize méně obvyklých jazyků (např. nizozemština, švédština, arabština, vietnamština aj.)

od 270 Kč/NS*

* Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

KONTAKT

Čéčova 625/26
370 04, České Budějovice

Telefon:
(+420) 723 445 552

E-mail:
info@preklady-navody.cz