Překlady
/translations/

Překlady
/translations/

/překlady/

Cena překladu je stanovena podle počtu normostran (NS) výsledného přeloženého nebo korigovaného textu. Jedna NS odpovídá 1800 znaků včetně mezer.
U překladů vypracovaných pomocí CAT nástrojů (computer-aided translation) s využitím překladové paměti se cena překladu odvíjí od počtu slov výsledného přeloženého textu.
Cena překladu závisí nejen na jazykové kombinaci, ale i na odbornosti a náročnosti překládaného textu na jeho grafickém zpracování a konečném vyhotovení.
V ceně překladu je kromě vlastní kontroly překladatelem zahrnuta také kontrola projektovým manažerem, která spočívá v základní kontrole pravopisu, čísel, grafické úpravy a úplnosti překladu.

Služba
Cena

překlady ze slovenštiny do češtiny

od 190 Kč/NS*

překlady z češtiny do slovenštiny

od 240 Kč/NS*

překlady z angličtiny a němčiny do češtiny

od 319 Kč/NS*

překlady z češtiny do angličtiny a do němčiny

od 330 Kč/NS*

překlady z/do dalších běžných evropských jazyků (např. polština, ruština, francouzština, italština, španělština aj.)

od 350 Kč/NS*

překlady z/do méně obvyklých jazyků (např. nizozemština, švédština, arabština, vietnamština aj.)

od 450 Kč/NS*

* Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

KONTAKT

Čéčova 625/26
370 04, České Budějovice

Telefon:
(+420) 723 445 552

E-mail:
info@preklady-navody.cz