Předtiskové
zpracování a tisk

Předtiskové
zpracování a tisk

Předtisková
korektura a tisk

Příprava
tiskových dat

Tisk

Knihařské
zpracování

předtiskové zpracování a tisk

Komplexnost našich služeb spočívá i v nabídce tisku firemních či produktových materiálů našich zákazníků.

Ve spolupráci s naší partnerskou tiskárnou nabízíme předtiskové zpracování, tisk a knihařské zpracování námi připravených finálních překladů nebo i podkladů dodaných zákazníkem za velmi přijatelné ceny.

předtisková
korektura
/corrections/

Před zadáním do tisku je vždy žádoucí provést předtiskovou korekturu tiskových dat pro “vychytání” těch nejmenších nekázní v dokumentu. Naší výhodou je, že u námi zpracovaných překladů není předtisková korektura tak časově náročná a tím pádem je i méně nákladná.

Předtisková korektura spočívá v závěrečné kontrole dokumentu před tiskem či publikací. Korektura se zaměřuje především na kontrolu a případnou opravu typografických chyb, které mohly vzniknout při sazbě textu. Jedná se zejména o kontrolu formátování, zalomení textu, dělení slov na konci řádků, úplnosti textu, vložených obrázků, použitých znaků, diakritických znamének apod.

Předtiskovou korekturu doporučujme vždy, chystáte-li se dokument tisknout, protože případné chyby ve vytištěných materiálech už neopravíte.

příprava tiskových
dat /files/

Po dokončení korektury textového obsahu je pro dobrý výsledek tisku nutné zkontrolovat barevnost a kvalitu grafického obsahu a připravit tiskové soubory v potřebné kvalitě.

Před předáním zakázky do tisku je nutné tisková data řádně připravit – zvolit správný druh souboru, definovat barevný prostor, měřítko, rozlišení a další. Tato příprava má zásadní vliv na kvalitu výsledné tiskoviny a není možné bez ní tisk zahájit. V této fázi je třeba si také ujasnit požadavky na formát tiskoviny, použitý papír, typ vazby či případnou povrchovou úpravu obálky.

tisk /print/

Technologii tisku volíme podle nákladu a potřeb zákazníka tak, aby byla pro daný typ zakázky ekonomicky nejvýhodnější.

Při zadávání tiskových zakázek můžete volit z různých tiskových technologií. Každá se však hodí pro jiný druh zakázky, proto je třeba pro dané účely zvolit vhodný způsob tisku. Kromě technologie tisku je třeba určit, v jakém nákladu se bude text tisknout a s jakou kvalitou (rozlišením) a barevností (černobílý nebo barevný tisk). Podle účelu tiskoviny je možné vybrat z různých druhů papíru, zvolit typ vazby či případnou povrchovou úpravu obálky. V závislosti na povaze tiskoviny vám rádi pomůžeme s výběrem vhodné technologie a kvality tisku.

knihařské zpracování
/processing/

Po dokončení tisku proběhne v knihařské dílně ořezání na konečný formát publikace, ohyb, sešití, lepení a vakuové zabalení.

Knihařské zpracování začíná ořezem a končí standardní vazbou či individuálním zpracováním podle přání zákazníka. Od vazby V1 určené pro sešity, až po V8 pro luxusní provedení knižních titulů. Mezi další knihařské práce patří i výsek, násek,  kašírování, lepení, skládání, perforace, slepotisk, vrtání, kulacení rohů, falcování, bigování, ruční kompletace a balení nebo kompletace prostorových poutačů a stojanů.

V závislosti na povaze tiskoviny a podmínkách, za jakých se bude používat, Vám doporučíme vhodné zpracování, které výrazně prodlouží její životnost. V případě potřeby také navrhneme alternativní řešení pro snížení nákladů při zachování kvality.

Prostřednictvím naší partnerské tiskárny nabízíme knihařské a dokončující zpracování všech typů tiskovin.

KONTAKT

Čéčova 625/26
370 04, České Budějovice

Telefon:
(+420) 723 445 552

E-mail:
info@preklady-navody.cz