Výroba návodů a tvorba textu

Kvalitně zpracovaným návodem přiloženým k Vašemu výrobku dáváte Vašim zákazníkům najevo, že Vaším cílem není pouze co nejsnadnější cestou splnit zákonné požadavky a rychle prodat. Je to především projev Vaší vstřícné obchodní filozofie založené na přidané hodnotě a profesionální kultuře prodeje. Kvalitní a hezký návod je ostatně sám o sobě velice vhodným doplňkovým nástrojem podpory prodeje.

Na základě jakýchkoliv Vám dodaných materiálů, které nám přiblíží Vaši představu o výsledném dokumentu, vytvoříme komplexní návrh pojetí dokumentu. 

Překlad textu - překlady provádí specialisté v daném oboru. Použitou terminologii konzultujeme se zákazníkem.

Tvorba textu - tvorba marketingových a technických textů zkušenými lingvisty

Grafický návrh / Sazba textu - Na základě podkladů a materiálů dodaných zákazníkem zpracujeme a vytvoříme technickou či jinou dokumentaci v požadovaném formátu a typografickém uspořádání. Navrhneme grafické uspořádání dokumentu a celkový design.

Korektura - Korektura má za úkol odhalit jak pravopisné a typografické chyby, tak i věcné a stylistické nedostatky v textu. Odstraněním těchto nedostatků se text stává čtivým a stylisticky příjemným pro konečného čtenáře. Korekturu vždy provádí rodilí mluvčí a specialisté v daném oboru.

Příprava tiskových dat a tisk dokumentu - připravíme soubory v potřebné kvalitě a zajistíme vytištění v požadovaném nákladu

Kompletace a vazba tiskovin - Vazbu dokumentu je možno zvolit jednoduchou – sešitím sponkou u hřbetu, kroužkovou s plastovým nebo drátěným hřbetem, nebo lepenou.

Logistika - doručení návodu zákazníkovi v požadovaném počtu výtisků