Korektury

Korektura má za úkol odhalit jak pravopisné a typografické chyby, tak i věcné a stylistické nedostatky v textu. Odstraněním těchto nedostatků se text stává čtivým a stylisticky příjemným pro konečného čtenáře. Korekturu vždy provádí rodilí mluvčí a odborníci na daný obor.

Vezměte prosím na vědomí, že texty z automatických překladačů ke korekturám nepřijímáme!

Gramatická a jazyková korektura - kontrola pravopisu, gramatiky, překlepů, interpunkce, drobné stylistické úpravy

Stylistická korektura - gramatická korektura včetně rozsáhlejších a podrobnějších stylistických úprav textu

Odborná korektura - kontrola přeloženého textu z hlediska použití odborných termínů a účelu použití překladu

Korektura rodilým mluvčím - u cizojazyčných dokumentů provádí kontrolu překladu rodilí mluvčí

Předtisková korektura - závěrečná korektura po technické přípravě k tisku (sazbě)