Předtiskové zpracování a tisk

tiskar-min.jpg

Komplexnost našich služeb spočívá i v nabídce tisku firemních či produktových materiálů našich zákazníků. Ve spolupráci s naší partnerskou tiskárnou nabízíme předtiskové zpracování, tisk a knihařské zpracování námi připravených finálních překladů nebo i podkladů dodaných zákazníkem za velmi přijatelné ceny.

Korektura před tiskem - Před zadáním do tisku je vždy žádoucí provést předtiskovou korekturu tiskových dat pro "vychytání" těch nejmenších nekázní v dokumentu. Naší výhodou je, že u námi zpracovaných překladů není předtisková korektura tak časově náročná a tím pádem je i méně nákladná.

Příprava tiskových dat - Po dokončení korektury textového obsahu je pro dobrý výsledek tisku nutné zkontrolovat barevnost a kvalitu grafického obsahu a připravit tiskové soubory v potřebné kvalitě. 

Tisk - Technologii tisku volíme podle nákladu a potřeb zákazníka tak, aby byla pro daný typ zakázky ekonomicky nejvýhodnější.

Knihařské zpracování - Po dokončení tisku proběhne v knihařské dílně ořezání na konečný formát publikace, ohyb, šešití, lepení a vakuové zabalení