Odborné překlady / TECHNICKÉ PŘEKLADY

Naše firma se specializuje zejména na technické překlady návodů a odborných technických dokumentací, ale rádi pro Vás přeložíme texty i z jiných oblastí. Pravidelně zajišťujeme překlady z češtiny do hlavních evropských jazyků a zpět, schopni jsme ovšem zajistit i překlady do méně obvyklých jazyků.

Běžné texty - Zajišťujeme překlady obecných textů.

Odborné technické texty - Nabízíme vypracování překladů odborných technických textů z širokého spektra oborů.

Jiné odborné texty - Rádi pro vás zajistíme překlad i dalších odborných textů.

Soudní překlady - Zajistíme soudně ověřené překlady či notářská ověření.