Ceník

Cena překladatelských prací a korektur je stanovena podle počtu normostran (NS) výsledného přeloženého nebo korigovaného textu. Jedna NS = 1800 znaků včetně mezer.

U překladů pomocí CAT nástrojů s využitím překladové paměti se cena překladu odvíjí od počtu slov výsledného přeloženého textu.

Náročnost překladů odborných a technických dokumentací se i v závislosti na jejich grafickém zpracování a konečném vyhotovení velice liší.

Ceny překladů do českého jazyka se pohybují od 290 Kč/NS bez DPH (z a do slovenštiny od 240 Kč/NS bez DPH), při překladu do cizího jazyka od 330 Kč/NS bez DPH v závislosti na jazykové kombinaci. Standardně je v ceně překladu zahrnuta základní gramatická a stylistická korektura dokumentu.

Cena typografických prací je u needitovatelných formátů a formátu PDF stanovena podle počtu stran (A5, A4, B2 apod.) dokumentu a náročnosti jeho grafického zpracování a pohybuje se mezi 80-120 Kč/stranu. Cena grafických návrhů a náročnějších grafických úprav dokumentů je 450 Kč/hod.

Cena gramatických, stylistických a předtiskových korektur českého jazyka se pohybuje od 90 Kč/NS, cena korektury cizího jazyka rodilým mluvčím se pohybuje od 130 Kč/NS.

Cena ostatních prací (např. přepis textů, sázení do redakčních systémů, apod.) je řešena buďto hodinovou sazbou 375 Kč/hod nebo individuálně po předchozí dohodě se zákazníkem.

Rádi Vám vyhotovíme nezávaznou předběžnou kalkulaci konkrétního překladu. Zašlete nám zdrojový text či dokument vyplněním poptávkového formuláře zde.

Termíny, příplatky, slevy

Běžný termín pro vypracování rozsáhlejšího překladu je dán počtem 6 NS na den. Při překročení tohoto počtu normostran je překlad považován za expresní.

Standardní doba pro vypracování menších zakázek do 6 NS je 2-3 dny.

Příplatky u expresních překladů jsou stanoveny dle termínu vypracování následovně:

Druh práce 
urgentní překlad během téhož dne (do 5 NS)100 %
expresní překlad do druhého dne (do 6 NS)80 %
expresní překlad větších zakázek při překročení rozsahu 6 NS/den60 %
Slevový program na zakázky přesahující uvedený rozsah:
50 NSsleva 4 % z celkové ceny překladů
100 NSsleva 5 % z celkové ceny překladů

Stálým zákazníkům nabízíme individuální přístup při tvorbě cen a další slevy v rámci věrnostního programu. Ceny konkrétních služeb si můžete vyžádat zde.