Ceník

Překlady, revize a korektury

Cena překladu, revize a korektury je stanovena podle počtu normostran (NS) výsledného přeloženého nebo korigovaného textu. Jedna NS odpovídá 1800 znaků včetně mezer.

U překladů vypracovaných pomocí CAT nástrojů (computer-aided translation) s využitím překladové paměti se cena překladu odvíjí od počtu slov výsledného přeloženého textu.

Cena překladu závisí nejen na jazykové kombinaci, ale i na odbornosti a náročnosti překládaného textu na jeho grafickém zpracování a konečném vyhotovení.

V ceně překladu je kromě vlastní kontroly překladatelem zahrnuta také kontrola projektovým manažerem, která spočívá v základní kontrole pravopisu, čísel, grafické úpravy a úplnosti překladu.

SlužbaCena
překlady ze slovenštiny do češtinyod 190 Kč/NS*
překlady z češtiny do slovenštinyod 240 Kč/NS*
překlady z angličtiny a němčiny do češtinyod 290 Kč/NS*
překlady z češtiny do angličtiny a do němčinyod 330 Kč/NS*
překlady z/do dalších běžných evropských jazyků (např. polština, ruština, francouzština, italština, španělština aj.)od 350 Kč/NS*
překlady z/do méně obvyklých jazyků (např. nizozemština, švédština, arabština, vietnamština aj.)od 450 Kč/NS*

* Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena revize a korektury se odvíjí od jazykové kombinace a obtížnosti textu.

SlužbaCena
korektura/revize češtiny, slovenštinyod 144 Kč/NS*
korektura/revize běžných evropských jazyků (např. angličtiny, němčina, polština, ruština, francouzština, italština, španělština aj.)od 198 Kč/NS*
korektura/revize méně obvyklých jazyků (např. nizozemština, švédština, arabština, vietnamština aj.)od 270 Kč/NS*

* Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Minimální účtovaný rozsah je 1 NS. Rozsah je zaokrouhlován na 0,5 NS nahoru.

Rádi Vám vyhotovíme nezávaznou předběžnou kalkulaci konkrétního překladu. Zašlete nám zdrojový text či dokument vyplněním poptávkového formuláře zde.

Typografické práce

Cena typografických prací se liší podle formátu a náročnosti grafického zpracování zdrojového dokumentu a také v závislosti na tom, zda se jedná o editovatelný či needitovatelný soubor (pdf, scan, jpg…). Cena se počítá podle počtu stran dokumentu (A4, A5, B2 apod.). V případě grafických návrhů a náročnějších grafických úprav účtujeme práci na hodiny. Cena ostatních prací (např. přepis textů, sázení do redakčních systémů apod.) je řešena hodinovou sazbou nebo individuálně po předchozí dohodě se zákazníkem.

SlužbaCena
Typografické práce80-130 Kč/1 fyzická str. dokumentu*
Grafické práce450 Kč/hod*
Ostatní práce375 Kč/hod*, popř. dle dohody se zákazníkem

* Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Termíny, příplatky, slevy

Běžný termín pro vypracování rozsáhlejšího překladu je dán počtem 6 NS na den. Při překročení tohoto počtu normostran je překlad považován za expresní.

Standardní doba pro vypracování menších zakázek do 6 NS je 2-3 dny.

Příplatky u expresních překladů jsou stanoveny dle termínu vypracování následovně:

Druh práce Příplatek
urgentní překlad během téhož dne (max. 3-5 NS)**100 %
expresní překlad do druhého dne (do 6 NS)**80 %
expresní překlad větších zakázek při překročení rozsahu 6 NS/den60 %

**U urgentních a expresních překladů závisí doba realizace na jazykové kombinaci a času objednání zakázky.

Stálým zákazníkům nabízíme individuální přístup při tvorbě cen a další slevy v rámci věrnostního programu. Ceny konkrétních služeb si můžete vyžádat zde.